Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Kwaliteit

Om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen hechten wij veel waarde aan de juiste certificeringen en keurmerken. Op het moment dat u technici via Recrutech inleent bent u zeker van de volgende keurmerken en certificeringen:

VCU certificering (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties)
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

NEN 4400-1 Norm
De NEN 4400-1 norm is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van het NEN 4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

Een onderneming die zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. Door deze kwalificatie heeft u als opdrachtgever de zekerheid dat uw organisatie zo min mogelijk financieel risico loopt. Vanaf 1 juli 2012 zijn opdrachtgevers die samenwerken met uitzendbureaus die zijn gekwalificeerd voor de NEN 4400-1 norm, vrijgesteld voor keten- en inlenersaansprakelijkheid.

SNA ( Stichting Normering Arbeid)
Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming.
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml).
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
  • Het voorkomen van risico's op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.


in samenwerking met:

image

image

image

image